با حضور رییس جهاد دانشگاهی استان مرکزی :

جلسه هم اندیشی در مرکز جهاد دانشگاهی ساوه برگزار شد

۱۲ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۵:۱۳ کد : ۸۴۴۹ معاونت آموزشی

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی ، در روز چهارشنبه 8 خرداد ماه جلسه هم اندیشی مرکز جهاددانشگاهی ساوه با حضور شهرجردی ریاست جهاد دانشگاهی استان مرکزی و معاون آموزشی و مدیران واحد برگزار شد.

در این جلسه شهرجردی ضمن بررسی روند فعالیتها و خدمات ارائه توسط جهاد دانشگاهی ساوه در سال 97  ،  به ارائه راهکار و برنامه در حوزه های  آموزشی، فرهنگی ، پژوهشی و درمانی برای سال 1398 مرکز جهاد دانشگاهی ساوه  پرداخت .

در ادامه این نشست صالحی معاون آموزشی به همراه  کریمی مدیرمالی جهاد دانشگاهی استان مرکزی گزارش مستند از روال فعالیت های این مرکز در سال گذشته ارائه نمودند و معماریان ریاست مرکز نیز به بیان دیدگاه ها و نظرات خود در خصوص روند فعالیت های جهاد دانشگاهی ساوه پرداخت.


نظر شما :