دفتر تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان

این دفتر در سال 1383 همگام و هم راستا با سیاست های کلی جهاد دانشگاهی در استان مرکزی با عنوان دفترسازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه ها تأسیس و در سال 1388 در راستای  تغییرات ساختاری و تشکیلاتی دفتر مرکزی جهاددانشگاهی ، درصدد تغییرات ساختاری متناسب با نیاز روز بازار و بر اساس متدهای جدید آموزش و سیاست های راهبردی جهاد دانشگاهی نام این سازمان به (( سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی استان مرکزی )) تغییر یافت .

 

چشم انداز سازمان

تبدیل ایده به فناوری و تجاری سازی

 

مأموریت(رسالت) جهاددانشگاهی

 درحوزه تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان

 

کمک به بهبود فضای کسب و کار، توانمندسازی و اشتغال دانش آموختگان از طریق:

-1 توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی و اشتغال دانش بنیان

-2مشارکت در ایجاد زمینه‌های مناسب برای اشتغال دانش آموختگان

-3شناسایی و معرفی زمینه های نوین اشتغال و کار آفرینی

-4توسعه تجاری‌سازی فناوری‌های آماده بهره‌برداری

تعداد بازدید:۵۸۶