تماس با ما

نشانی: اراک - خیابان شهید بهشتی - کوچه مسجد حاج آقا صابر - ساختمان مرکزی جهاد دانشگاهی

تلفن :  086-32770470

 دورنگار: 086-32785550

تلفن روابط عمومی:  086-32248562

تعداد بازدید:۱۱۴۷