سازمان دانشجویان

یکی از سازمان های وابسته به جهاددانشگاهی، سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی می باشد. این سازمان وابسته به معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی است و در سال 1377 به منظور ساماندهی مطلوب و توسعه مشارکت دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در زمینه های اجتماعی، سیاسی، علمی، صنفی و فوق برنامه و در جهت تحقق استراتژی برنامه توسعه جهاد دانشگاهی مبنی بر « تاکید بر تقویت فرهنگ  و ارزش های اسلامی در جامعه و به خصوص در نسل جوان و دانشجویان دانشگاه ها» تاسیس گردیده است.

هدف از تاسیس سازمان دانشجویان، ایجاد زمینه برای کشف، شکوفایی و اعتلای استعدادهای اجتماعی، سیاسی، هنری، علمی و فرهنگی دانشجویان و ارتقاء همکاری و مشارکت آنان است.

بنابراین هدف، سازمان دانشجویان واحد استان مرکزی زمینه هایی را برای رشد و تعالی دانشجویان در استان فراهم کرده است.

 

تلفن تماس: 08632792033

 

تعداد بازدید:۳۲۸