مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران - ایسپا

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران - ایسپا

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا)، یکی از مراکز وابسته به جهاد دانشگاهی است که از سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرد. فعالیت‌های پژوهشی ایسپا را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:

1- نظرسنجی‌های خویش فرمایی که با هدف انعکاس دقیق و سریع افکارعمومی در قبال مسائل مهم جامعه به اجرا در می‌آید و نتایج آن در اختیار مراجع تصمیم‌گیر و رسانه‌ها قرار می‌گیرد.

2-  نظرسنجی‌های کارفرمایی که برای پاسخگویی و رفع نیازهای پژوهشی سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی در حوزه صنعت، اقتصاد، اجتماعی و فرهنگی با اهداف متفاوتی چون نیازسنجی و رضایت سنجی خدمات و ارزیابی عملکرد اجرا می‌شود.

 

طرح‌های نظرسنجی انجام شده توسط ایسپا به شرح زیر دسته‌بندی می‌شوند:

1- بخش سیاسی شامل: حوزه انتخابات و رفتار انتخاباتی، حوزه عملکرد مسئولان و حوزه رویدادهای سیاسی

 2- بخش فرهنگی - اجتماعی، ورزشی شامل: حوزه مذهبی، ورزشی و حوزه مسایل فرهنگی و اجتماعی

3- بخش اقتصادی شامل: حوزه عملکرد دستگاه‌ها و نهادها، حوزه تحقیقات بازار و نیازسنجی‌ها و حوزه رضایت شغلی

 

 

طرح های شاخص اجرا شده:

 • بررسی میزان رضایت ارباب رجوع از نحوه ی ارائه خدمات سازمان جهاد کشاورزی
 • بررسی میزان رضایت مشترکین از عملکرد شرکت گاز
 • بررسی میزان رضایت مشترکین از عملکرد شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی سال 1388
 • بررسی میزان رضایت مسئولان ادارات، سازمان ها و دستگاههای اجرایی از عملکرد شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی 1388
 • بررسی میزان رضایت کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی 1388
 • سنجش میزان رضایت مندی مراجعان از نحوه ی ارائه خدمات دستگاههای اجرایی استان مرکزی سال 1390
 • سنجش میزان رضایت مندی مراجعان از نحوه ی ارائه خدمات دستگاههای اجرایی استان مرکزی سال 1391
 • سنجش میزان رضایت مندی مراجعان از نحوه ی ارائه خدمات دستگاههای اجرایی استان مرکزی سال 1392
 • بررسی میزان رضایت مشترکین از عملکرد شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی سال 1394
 • بررسی میزان رضایت مسئولان ادارات، سازمان ها و دستگاههای اجرایی از عملکرد شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی 1394
 • بررسی میزان رضایت کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی 1394
 • بررسی میزان رضایتمندی مشترکین از عملکرد شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
 • بررسی تمایل جوانان به ویژه برنامه های انقلاب اسلامی

 

 

 

آدرس: دانشگاه اراک - ساختمان جهاد دانشگاهی، دفتر مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران شعبه استان مرکزی

تلفن:  09183634355 - 08632622976

تارگاه اطلاع رسانی ملی: http://ispa.ir/Default/map/fa/markazi

 

 

تعداد بازدید:۳۱۹