مطالب مرتبط با کلید واژه

شاخص توسعه اجتماعی استان


پیوستن به شبکه ملی درمان سرطان پستان؛ گام جدید جهاددانشگاهی استان مرکزی/ راه اندازی کلینیک اندومتریوز در حوزه درمان ناباروری
/جهاددانشگاهی زیست بوم نوآوریِ نخبگان ایران/(۱۵) رئیس جهاددانشگاهی استان در نشست با اصحاب رسانه خبرداد:

پیوستن به شبکه ملی درمان سرطان پستان؛ گام جدید جهاددانشگاهی استان مرکزی/ راه اندازی کلینیک اندومتریوز در حوزه درمان ناباروری

رئیس جهاددانشگاهی استان مرکزی گفت: پیوستن به شبکه ملی درمان سرطان در دستور کار جهاددانشگاهی استان مرکزی قرار دارد.

ادامه مطلب