نشست رئیس جهاددانشگاهی استان مرکزی و شهردار اراک

۰۲ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۳:۴۵ ۱۶
نام تهیه‌کننده: ولی میرزایی

محسن مرادی رئیس جهاددانشگاهی استان مرکزی به همراه معاونان فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، پشتیبانی و مدیران حراست و روابط عمومی این نهاد با حضور در دفتر شهردار اراک با وی دیدار و گفت وگو کردند.