کارگاه آموزشی "آگا‌ه‌سازی زنان و دختران با تأکید بر خودمراقبتی"/ جهاددانشگاهی استان مرکزی

۰۴ بهمن ۱۴۰۲ | ۰۹:۰۵ ۱۰

کارگاه آموزشی آگاه‌سازی زنان و دختران با تأکید بر خودمراقبتی با هدف افزایش سواد سلامت اجتماعی و سواد رسانه ای ویژه کارشناسان مسوول پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی به همت جهاددانشگاهی استان مرکزی برگزار شد.