بازدید نماینده وزارت ورزش و جوانان از روند اجرای طرح "سرباز ماهر" در استان مرکزی

۱۶ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۲:۴۵ ۱۵

دکتر فقیهی نماینده وزارت ورزش و جوانان از روند اجرای طرح سرباز ماهر در استان مرکزی که به همت معاونت آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی استان در حال اجراست بازدید میدانی به عمل آورد.