ارزیابی شایستگی مدیران دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی

۲۷ اسفند ۱۴۰۲ | ۰۹:۲۷ ۱۴

ارزیابی شایستگی مدیران دستگاه های اجرایی استان مرکزی از 23 الی 26 اسفندماه توسط ارزیابان کشوری و استانی در جهاددانشگاهی استان مرکزی انجام شد.