نشست هم‌اندیشی روسا و معاونان پژوهشی و پشتیبانی واحدهای جهاددانشگاهی منطقه غرب کشور/جهاددانشگاهی استان مرکزی(۲)

۰۲ تیر ۱۴۰۳ | ۱۱:۴۳ ۱۰

نشست هم‌اندیشی روسا و معاونان پژوهشی و پشتیبانی واحدهای جهاددانشگاهی منطقه غرب کشور، 2 تیرماه به میزبانی جهاددانشگاهی استان مرکزی در اراک برگزار شد.

نشست هم‌اندیشی روسای واحدهای جهاددانشگاهی منطقه غرب کشور در اراک
نشست هم‌اندیشی روسای واحدهای جهاددانشگاهی منطقه غرب کشور در اراک
نشست هم‌اندیشی روسای واحدهای جهاددانشگاهی منطقه غرب کشور در اراک
نشست هم‌اندیشی روسای واحدهای جهاددانشگاهی منطقه غرب کشور در اراک
نشست هم‌اندیشی معاونان پشتیبانی واحدهای جهاددانشگاهی منطقه غرب کشور در اراک
نشست هم‌اندیشی معاونان پشتیبانی واحدهای جهاددانشگاهی منطقه غرب کشور در اراک
	نشست هم‌اندیشی معاونان پشتیبانی واحدهای جهاددانشگاهی منطقه غرب کشور در اراک
	نشست هم‌اندیشی معاونان پژوهشی واحدهای جهاددانشگاهی منطقه غرب کشور در اراک
	نشست هم‌اندیشی معاونان پژوهشی واحدهای جهاددانشگاهی منطقه غرب کشور در اراک
نشست هم‌اندیشی معاونان پژوهشی واحدهای جهاددانشگاهی منطقه غرب کشور در اراک