بازدید از واحد صنعتی شرکت جهان الکل طب

۱۲ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۱:۳۸ کد : ۱۰۱۴۴ معاونت پژوهشی

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی ، در تاریخ سه شنبه هشتم مرداد ماه 98 ، تیم مشترکی مرکب از حوزه معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی استان مرکزی و جهاد دانشگاهی واحد الزهرا از شرکت جهان الکل طب و تصفیه فاضلاب در استان مرکزی بازدید کردند.

در این بازدید ضمن ارائه راهکارها و موارد فنی پیرامون نیاز فناورانه ، بر حفظ همکاری های متقابل تاکید گردید.


نظر شما :