عضویت ستفا استان مرکزی در "هسته تخصصی محرومیت زدایی و توانمندسازی" کمیته امداد استان

۱۷ شهریور ۱۳۹۸ | ۰۸:۵۵ کد : ۱۱۲۹۱ مرکز رشد، تجاری سازی فناوری و اشتغال

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی ، در راستای بهره گیری موثر از ظرفیت های مراکز دانشگاهی، پژوهشی، دانش بنیان و به منظور کاهش فقر ومحرومیت زدایی، سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی استان مرکزی به عضویت در هسته محرومیت زدایی و توانمندسازی کمیته امداد استان درآمد.

شایان ذکر است؛ کمیته امداد استان به منظور بهره گیری موثر از ظرفیت های علمی مراکز دانشگاهی، پژوهشی و دانش بنیان، اقدامات اجرایی مبتنی بر تحقیقات و تصمیمات در هسته تخصصی و نیز نظام مند نمودن مطالعات و پژو هش علمی در حوزه محرومیت زدایی اقدام به تشکیل هسته تخصصی محرومیت زدایی و توانمندسازی در استان نموده است.


نظر شما :