مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری مرکزی؛

جهاد دانشگاهی در خصوص ساماندهی حوزه جوانان در استان مرکزی مشارکت نماید

۳۰ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۶:۳۲ کد : ۱۱۵۱۷ معاونت پژوهشی
نشست مشترکی بین مسعود شهرجردی رئیس جهاد دانشگاهی استان مرکزی و سید احمد سجادی مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی؛ در ابتدای این نشست شهرجردی ریاست جهاد دانشگاهی استان مرکزی به ارائه گزارشی از فعالیت های جهاد دانشگاهی در بخش های مختلف و همکاری های مشترک با استانداری مرکزی پرداخت. همچنین خانم زهره شهبازی مدیر گروه پژوهشی توسعه اجتماعی نیز به بیان توانمندی های گروه در زمینه های فعالیت های مشترک با دفتر امور اجتماعی استانداری پرداختند.
در ادامه سجادی مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی ضمن تشکر و ارزیابی مثبت از فعالیت های جهاد دانشگاهی در استان مرکزی اظهار داشتند : جهاد دانشگاهی فعالیتهای مثبت و ارزنده ای را  در استان مرکزی ارائه نموده و درخواست داریم جهاد دانشگاهی در زمینه موضوعات مرتبط با جوانان  نیز فعالیت های مشترک با استانداری داشته باشد. 
در پایان این نشست سجادی اظهار امیدواری کرد تا استانداری مرکزی و بخصوص دفتر امور اجتماعی و فرهنگی بتوانند از توانمندی های جهاد دانشگاهی استفاده بهینه بنماید.

نظر شما :