در چهارمین جلسه کارگروه تخصصی امور بانوان و خانواده استان مرکزی

طرح پژوهشی ارزیابی پایداری اجتماعی سکونتگاههای روستایی استان مرکزی با تاکید بر زنان روستایی تشریح شد

۰۴ مهر ۱۳۹۸ | ۰۹:۳۱ کد : ۱۱۶۵۹ معاونت پژوهشی تاپ خبر
نتایج طرح پژوهشی ارزیابی پایداری اجتماعی سکونتگاههای روستایی استان مرکزی با تاکید بر زنان روستایی توسط مدیر گروه پژوهشی توسعه اجتماعی معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی استان مرکزی در چهارمین جلسه کارگروه تخصصی امور بانوان و خانواده استان مرکزی تشریح شد.
طرح پژوهشی ارزیابی پایداری اجتماعی سکونتگاههای روستایی استان مرکزی با تاکید بر زنان روستایی تشریح شد

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی؛ طرح پژوهشی ارزیابی پایداری اجتماعی سکونتگاههای روستایی استان مرکزی با تاکید بر زنان روستایی توسط زهره شهبازی در چهارمین جلسه کارگروه تخصصی امور بانوان و خانواده استان مرکزی تشریح  و در انتها پیشنهاداتی در حوزه های سیاستگذاری و برنامه ریزی و همچنین در حوزه اجرا ارائه گردید.


نظر شما :