اخذ مجوز برگزاری دوره های آموزشی ایمنی کار

۱۰ مهر ۱۳۹۸ | ۱۰:۴۵ کد : ۱۱۸۴۴ معاونت آموزشی تاپ خبر
با پیگیری های صورت گرفته از سوی معاونت آموزشی واحد مجوز برگزاری دوره های آموزشی ایمنی کار برای کارگران و کارفرمایان پیمانکار اخذ گردید.
اخذ مجوز برگزاری دوره های آموزشی ایمنی کار
به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد استان مرکزی، درپی عقد تفاهم نامه فی مابین جهاددانشگاهی با مرکز تحقیقات تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و اخذ مجوز ، معاونت آموزشی صلاحیت برگزاری دوره های آموزشی ایمنی کار برای کارگران و کارفرمایان پیمانکار و همچنین دوره های آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار و شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها را دارا می باشد.
شایان ذگر است : معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی استان مرکزی آماده همکاری با کلیه دستگاه ها در زمینه برگزاری دوره های آموزشی ایمنی و بهداشت کار می باشد.

نظر شما :