برگزاری نشست مشترک مدیرستفا مرکزی و مدیرکارگروه اشتغال قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه استان

۱۹ آذر ۱۳۹۸ | ۰۹:۳۶ کد : ۱۳۹۳۳ مرکز رشد، تجاری سازی فناوری و اشتغال
به منظور افزایش همکاری در حوزه اشتغال، نشست مشترک مدیر ستفا استان مرکزی با مدیر کارگروه اشتغال و معیشت قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه روح الله استان، ۱۸ آذرماه در دفتر سازمان تجاری سازی و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی استان برگزار شد.
برگزاری نشست مشترک مدیرستفا مرکزی و مدیرکارگروه اشتغال قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه استان

به گزارش روابط عمومی جهاد؛ محسن نجاتی مدیر کارگروه اشتغال ومعیشت قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه روح الله استان مرکزی در این نششت، در خصوص بسترسازی، بازارسازی و افزایش تعامل بین  این نهاد و جهاددانشگاهی در حوزه اشتغال به ویژه اشتغال مناطق محروم مطالبی بیان کرد.

وی افزود: فراهم کردن زیرساختهای توسعه مشاغل روستایی و ایجاد اشتغال موجب کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه می شود.

فاطمه غنی پور مدیر ستفا مرکزی نیز درادامه ضمن تشریح طرح ملی زنان سرپرست خانوار و طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان بر جلوگیری از موازی کاری، همکاری علمی، ایجاد اشتغال بصورت علمی و تخصصی و ... تاکید کرد.


نظر شما :