برگزاری کرسی آزاداندیشی  با موضوع رانت و فرار مالیاتی در مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک

۲۳ آذر ۱۳۹۸ | ۰۷:۵۹ کد : ۱۴۰۴۵ معاونت آموزشی
برگزاری کرسی آزاداندیشی  با موضوع رانت و فرار مالیاتی در مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی ، به همت امور دانشجویی - فرهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک ؛ روز دوشنبه 18 آذر 98 ، اقدام به برگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع رانت و فرار مالیاتی با حضور جمعی از دانشجویان ، اساتید و مسئولین مرکز برگزار شد.

در ابتدای این جلسه حمید رضا شاهی از اساتید مرکز توضیحاتی در خصوص مالیات و رانت و همچنین اهداف مالیاتی ، انواع مالیات و اشخاص مشمول مالیات و همچنین عوامل موثر بر فرار مالیاتی (عدم گسترش فرهنگ مالیات، تاخیر در وصول مالیات، قوانین پیچیده و متعدد ، عدم شناسایی و بیان مالیاتی ، وجود معافیت های وسیع و متنوع و ... ) ارائه کرد.

شاهی در ادامه مهمترین عامل فرار مالیات، را نداشتن فرهنگ مالیاتی  و آموزش در این رابطه عنوان نمود و افزود: کاهش درآمد دولت و کمبود تخصیص سرمایه گذاری ها از آثار نامطلوب فرار مالیاتی می باشد.

وی در ادامه با اشاره به رانت و انواع آن، رانت خواری و اثرات آن بیان کرد: اتلاف انبوه منابع اقتصادی، گسترش فساد اقتصادی، انتقال منابع از فعالیت های مولد به غیر مولد، و ایجاد ناهنجاری در جامعه  از اثرات مهم رانت خواری بشمار می رود.

شاهی در پایان اذعان داشت: نظارت دقیق دولت و قوانین محکم و عملی به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و رانت ، ایجاد فرهنگ آموزشی و همکاری افراد در معرفی افراد مذکور امری ضروری محسوب می شود.

شایان ذکر است : دانشجویان در این نشست به بیان نظرات خود در خصوص فرار مالیاتی و رانت پرداختند.


نظر شما :