پنجمین جلسه کارگروه عفونت های نوپدید (کرونا ویروس) جهاد دانشگاهی استان مرکزی برگزار شد

۲۰ فروردین ۱۳۹۹ | ۱۲:۵۳ کد : ۱۷۱۱۶ اخبار عمومی تاپ خبر
پنجمین جلسه کارگروه عفونت های نوپدید (کرونا ویروس) جهاد دانشگاهی استان مرکزی با حضور ریاست جهاد دانشگاهی استان و معاونین و مدیران مراکز در سالن جلسات ساختمان مرکزی برگزارشد.
پنجمین جلسه کارگروه عفونت های نوپدید (کرونا ویروس) جهاد دانشگاهی استان مرکزی برگزار شد

پنجمین جلسه کارگروه مقابله با بیماری های نوپدید (کرونا ویروس) در مورخ 20/ 1 / 99 با حضور ریاست محترم واحد و معاونین و روسای محترم مراکز برگزار و موارد ذیل به تصویب رسید:

 1-معاونین و روسای مراکز می بایست با توجه به مقتضیات حوزه، در خصوص نحوه حضور و فعالیت اعضای خود از 23 فروردین لغایت 4 اردیبهشت تصمیم گیری و به صورت مکتوب لیست وضعیت کاری همکاران را تا تاریخ 23 / 1 / 99 به معاونت پشتیبانی اعلام نمایند. (همچنین می بایست برنامه ساعت کاری را به اعضای خود اطلاع رسانی نمایند.)

2-ساعت کاری حوزه هایی که در 5 روز هفته فعالیت دارند، از ساعت 8 تا 14 و ساعت کاری حوزه هایی که در شش روز هفته فعالیت دارند از 8 تا 13 تعیین می گردد. امکان شناور نمودن ساعت کاری (با رعایت بازه ساعت تعیین شده) بر اساس برنامه حوزه ها وجود دارد و موارد می بایست به صورت مکتوب به معاونت پشتیبانی اعلام گردد.

3-دورکاری همکاران با بیماری های زمینه ای، کما فی السابق با هماهنگی مدیران مستقیم امکان پذیر است. همچنین هر عضو در ایام دورکاری باید ضمن همکاری در مهیا نمودن ابزار دورکاری با حوزه متبوع خود، در دسترس باشد.

4-امکان سرو و گرم کردن غذا و نوشیدن چای در این مدت در هیچ حوزه ای وجود ندارد.

5-از هر گونه مراجعه حضوری اعضا به دفترمرکزی و همچنین تردد در ساختمان های واحد به طور اکید اجتناب و ورود و حضور اعضا لزوما با ماسک انجام خواهد شد. همچنین هر گونه تردد غیر ضرور بین اتاق های یک طبقه ممنوع است


نظر شما :