چاپ مقاله عضو هیات علمی جهاددانشگاهی استان مرکزی در International Journal of fertility and sterility۲۰۲۰

۰۸ تیر ۱۳۹۹ | ۱۰:۵۳ کد : ۱۹۴۸۸ معاونت پژوهشی تاپ خبر
مقاله دکتر علی اصغر غفاری زاده، عضو هیات علمی جهاددانشگاهی استان مرکزی در مجله fertility and sterility به چاپ رسید.
چاپ مقاله عضو هیات علمی جهاددانشگاهی استان مرکزی در  International Journal of fertility and sterility۲۰۲۰

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی، مقاله دکتر علی اصغر غفاری زاده عضو هیات علمی جهاددانشگاهی استان مرکزی باعنوان" 
Presence of the NLRP3 inflammasome Component in semen of varicocele pationts" در مجله International Journal an Journal of Science & Technology  به چاپ رسید.


نظر شما :