بررسی وضعیت های شاخص های توسعه اجتماعی در استان های کشور :

در نشست اعضای شاخه تخصصی جامعه شناسی و مدیران گروههای پژوهشی علوم اجتماعی جهاددانشگاهی کشور

۰۸ تیر ۱۳۹۹ | ۱۵:۳۹ کد : ۱۹۵۱۲ معاونت پژوهشی تاپ خبر
به همت معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی استان مرکزی ، نشست تخصصی طرح ملی بررسی وضعیت های شاخص های توسعه اجتماعی در استان های کشور در اراک به صورت مجازی برگزار گردید.
در نشست اعضای شاخه تخصصی جامعه شناسی و مدیران گروههای پژوهشی علوم اجتماعی جهاددانشگاهی کشور
 به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی، نشست تخصصی طرح ملی بررسی وضعیت های شاخص های توسعه اجتماعی در استان های کشور برگزار گردید.
   در این نشست مجازی که با هماهنگی دفتر تخصصی علوم انسانی، اجتماعی و هنر معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی صورت پذیرفت، به ارائه اهداف، روش اجرای پژوهش و نتایج اولیه این طرح ملی، توسط مجریان این طرح در گروه پژوهشی توسعه اجتماعی جهاددانشگاهی استان مرکزی اختصاص یافت که در پایان مورد بحث و تبادل در بین اعضای حاضر در نشست قرار گرفت.
لازم به ذکر است اعضای هیات علمی، مدیران گروههای پژوهشی حوزه علوم اجتماعی و همچنین اعضای شاخه تخصصی جامعه شناسی جهاددانشگاهی کشور در این جلسه حضور داشتند.
طرح مذکور به سفارش سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین حمایت دفتر مرکزی جهاددانشگاهی کشور، توسط گروه پژوهشی توسعه اجتماعی جهاددانشگاهی استان مرکزی  اجرا شده است.
 
 

نظر شما :