در نشست تخصصی با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی

شاخص های توسعه اجتماعی استان های کشور با تاکید بر استان مرکزی بررسی شد

۳۰ تیر ۱۳۹۹ | ۱۶:۴۰ کد : ۲۰۴۶۵ معاونت پژوهشی تاپ خبر
با حضور اکرمی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی شاخص های توسعه اجتماعی استان های کشور با تاکید بر استان مرکزی بررسی شد.
شاخص های توسعه اجتماعی استان های کشور با تاکید بر استان مرکزی بررسی شد

نظر شما :