بازدید علمی دانشجویان از آزمایشگاه معتمد محیط زیست جهاد دانشگاهی استان

۲۶ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۳:۲۹ کد : ۲۱۷۵۸ معاونت فرهنگی
به گزارش معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی استان مرکزی، در تاریخ چهارشنبه ۲۲ مرداد ۹۹ ،به همت کانون محیط زیست سازمان دانشجویان استان ، اردوی بازدید علمی دانشجویان از آزمایشگاه معتمد محیط زیست جهاد دانشگاهی برگزار شد.
بازدید علمی دانشجویان از آزمایشگاه معتمد محیط زیست جهاد دانشگاهی استان

شایان ذکر است : در این بازدید دانشجویان با مراحل مختلف فعالیت و آزمایشات رایج در آزمایشگاه معتمد محیط زیست جهاد دانشگاهی بآشنا شدند.


نظر شما :