انتصاب اعضای شورای فناوری مرکز رشد محلات و نیم ور

۱۲ شهریور ۱۳۹۹ | ۰۹:۵۳ کد : ۲۲۳۰۲ معاونت پژوهشی تاپ خبر
دکتر طیبی ریاست جهاد دانشگاهی ، طی حکمی دبیر و اعضای شورای فناوری مرکز رشد محلات و نیم ور را منصوب کرد.
انتصاب اعضای شورای فناوری مرکز رشد محلات و نیم ور

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی ، در این حکم  قاسم براتی به عنوان دبیر شورای فناوری مرکز رشد محلات و نیم ور ، مهندس حسین بختیاری ، مهندس مصطفی رضایی ، دکتر محمد رفیعی ، دکتر محمد رضا شفیعی ، حجت الاسلام علیرضا سلیمی ، دکتر حسن خلیلی ، دکتر مجتبی رئیس صفری به مدت دوسال به عنوان دبیر و اعضای شورای فناوری مرکز رشد محلات و نیم ور منصوب شدند.
در احکام ریاست دانشگاه، سیاست گذاری و برنامه ریزی امور اجرایی مرکز رشد، تعیین سیاست های پذیرش و خروج واحدهای فناور از مرکز رشد، تصویب و اجرای برنامه های توسعه مرکز رشد و تصویب آیین نامه های مرتبط با اداره مرکز رشد،  از اهم وظایف اعضای شورای مرکز رشد فناوری دانشگاه ذکر شده است.
در این حکم آماده است : براساس پیشنهاد سرپرست محترم مرکز رشد محلات و نیم ور و به استناد بندهای ( 9-2 ماده10) اساسنامه مرکز به موجب این حکم به مدت دوسال به عنوان »دبیر و عضو شورای فناوری مرکز رشد محلات و نیمور «منصوب می شوید

توفیق شما را در انجام وظایف محوله از درگاه احدیت مسئلت می نماید.


نظر شما :