انتصاب رییس شورای فناوری مرکز رشد محلات و نیم ور

۱۲ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۰:۰۳ کد : ۲۲۳۰۵ معاونت پژوهشی تاپ خبر
طی حکمی دکتر طیبی ریاست جهاد دانشگاهی ، مسعود شهرجردی رییس جهاد دانشگاهی استان مرکزی را به عنوان رییس شورای فناوری مرکز رشد محلات و نیم ور منصوب کرد.
انتصاب رییس شورای فناوری مرکز رشد محلات و نیم ور

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی ، طی حکمی دکتر طیبی ریاست جهاد دانشگاهی ، مسعود شهرجردی رییس جهاد دانشگاهی استان مرکزی را به عنوان رییس شورای فناوری مرکز رشد محلات و نیم ور منصوب کرد.
در این حکم آمده است : نظر به سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی و براساس بندهای (1 و 4 ماده 10 ) اساسنامه مراکز رشد به موجب این حکم برای مدت دو سال به عنوان رییس شورای فناوری مرکز رشد محلات و نیم ور منصوب می شوید.
امید دارد با عنایت خداوند باریتعالی در اجرای وظایف محوله موفق و مؤید باشید.


نظر شما :