ارتقاء گواهینامه آزمایشگاه معتمد محیط زیست جهاد دانشگاهی استان مرکزی

۱۹ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۴:۰۰ کد : ۲۲۵۹۴ معاونت پژوهشی تاپ خبر
معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی استان مرکزی موفق به ارتقای گواهینامه آزمایشگاه معتمد محیط زیست در بخش های فیزیکیوشیمیایی ۶ پارامتر : cod ، فسفات ، چربی و روغن ، منیزیم ، فنل ، فلوراید شد.
ارتقاء گواهینامه آزمایشگاه معتمد محیط زیست جهاد دانشگاهی استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی، مسعود شهرجردی رییس جهاددانشگاهی استان مرکزی در گفت و گو با روابط عمومی عنوان کرد : آزمایشگاه معتمد محیط زیست جهاد دانشگاهی استان مرکزی با تکمیل زیرساخت های فیزیکی و تجهیزات آزمایشگاهی ، از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی  موفق به ارتقای گواهینامه آزمایشگاه معتمد محیط زیست جهاددانشگاهی استان در بخش های فیزیکیوشیمیایی ۶ پارامتر : cod ، فسفات ، چربی و روغن ، منیزیم ، فنل ، فلوراید به عنوان معتمد سازمان حفاظت محیط زیست شد.


نظر شما :