انتصاب مسئول مرکز خدمات مشاوره اجتماعی جهاد دانشگاهی واحد استان مرکزی

۱۹ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۶:۵۰ کد : ۲۲۶۰۲ معاونت پژوهشی تاپ خبر
طی حکمی از سوی رئیس جهاد دانشگاهی استان مرکزی، محسن سعیدی به عنوان مسئول مرکز خدمات مشاوره اجتماعی جهاد دانشگاهی واحد استان مرکزی منصوب شد.
انتصاب مسئول مرکز خدمات مشاوره اجتماعی جهاد دانشگاهی واحد استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی، طی حکمی از سوی رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان مرکزی محسن سعیدی به عنوان مسئول مرکز خدمات مشاوره اجتماعی جهاد دانشگاهی استان مرکزی منصوب شد.

 


نظر شما :