انتصاب معاون فرهنگی جهاددانشگاهی استان مرکزی

۲۲ مهر ۱۳۹۹ | ۱۲:۵۲ کد : ۲۳۷۹۴ معاونت فرهنگی تاپ خبر
طی حکمی از سوی مسعود شهرجردی رییس جهاددانشگاهی استان مرکزی‌، مجتبی غلامی به عنوان معاون فرهنگی جهاددانشگاهی واحد استان مرکزی منصوب شد.
انتصاب معاون فرهنگی جهاددانشگاهی استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی، طی حکمی از سوی مسعود شهرجردی رییس جهاددانشگاهی استان مرکزی‌، مجتبی غلامی به عنوان معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد استان مرکزی منصوب شد.
در بخشی از این حکم آمده است: انتظار دارد همانند گذشته، با بهره مندی از ظرفیت های علمی و تخصصی همکاران و زیرساخت های فنی واحد در جهت هدایت و نظارت، توسعه و ارتقاء فعالیت های فرهنگی، برنامه ریزی و اهتمام ویژه معمول دارید.
امید است با اتکال به خداوند قادر و متعال، تعامل و همکاری صمیمانه با همکاران محترم، به کارگیری نیروهای متعهد و کاردان و رعایت مقررات و آیین نامه های مربوط در انجام وظایف محوله مؤفق و مؤید باشید.
 


نظر شما :