مرکز گردشگری جهاددانشگاهی برگزار می کند

شانزدهمین دوره طرح ملی "ایران مرز پر گهر"

شانزدهمین دوره طرح ملی اردوهای ایران مرز پرگهر دربخش استانی توسط مرکز گردشگری جهاد دانشگاهی استان مرکزی برگزار گردید.
۱۸ دی ۱۳۹۹ | ۰۹:۵۲ کد : ۲۶۷۵۵ معاونت فرهنگی
با توجه به شرایط کرونایی در کشور و عدم برگزاری اردوها به صورت حضوری، امسال این طرح در قالب تولید محتوا، فیلم وعکس در جهت معرفی نظام مند مقاصد فناورانه، تاریخی و طبیعی طرح های ملی ایران مرز پرگهر برگزار گردید.اولین اردوی این طرح روز چهارشنبه ۱۰ دی با معرفی صنایع غذایی نامی نو در شهر شازند
شانزدهمین دوره طرح ملی "ایران مرز پر گهر"

شانزدهمین دوره طرح ملی اردوهای ایران مرز پرگهر توسط مرکز گردشگری جهاد دانشگاهی استان مرکزی برگزار گردید.

مجتبی غلامی معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی گفت: شانزدهمین دوره طرح ملی اردوهای طرح ملی ایران مرز پرگهر توسط مرکز گردشگری جهاد دانشگاهی استان مرکزی برگزار گردید.

مجتبی غلامی گفت: با توجه به شرایط کرونایی در کشور و عدم برگزاری اردوها بصورت حضوری، امسال این طرح در قالب تولید محتوا، فیلم وعکس در جهت معرفی نظام مند مقاصد فناورانه، تاریخی و طبیعی طرح های ملی ایران مرز پرگهر برگزار گردید.

وی افزود:رویکرد های اصلی این طرح، تولید محتوا برای معرفی اماکن و مجموعه های علمی، صنعتی و فناورانه،تولید محتوا برای معرفی مقاصد گردشگری فرهنگی و تولید محتوا برای معرفی مقاصد طبیعت گردی می باشد.

مجتبی غلامی در ادامه گفت: هدف این طرح آشنایی دانشجویان و نخبگان دانشگاهی با مواریث فرهنگی، تمدنی و فناوری و پروژه های ملی در سطح کشور با هدف شناخت جاذبه های گردشگری و توانمندی های ایران اسلامی می باشد.

معاون فرهنگی واحد در ادامه افزود: اولین اردوی این طرح روز چهارشنبه 10 دی ماه با، بازدید و معرفی صنایع غذایی نامی نو در شهر شازند آغاز گردید.


نظر شما :