معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی برگزار کرد

بازدید از حمام تاریخی چهار فصل اراک

شانزدهمین دوره طرح ملی اردوهای ایران مرز پرگهر توسط مرکز گردشگری جهاد دانشگاهی استان مرکزی با موضوع حمام چهار فصل اراک برگزار شد
۲۳ دی ۱۳۹۹ | ۱۳:۱۱ کد : ۲۶۹۴۱ معاونت فرهنگی تاپ خبر
طرح ملی اردوهای ایران مرز پرگهر امسال با توجه به شرایط کرونایی در کشور و عدم برگزاری اردوها بصورت حضوری، با رویکرد تولید محتوا برای معرفی اماکن و مجموعه های علمی، صنعتی و فناورانه،و معرفی مقاصد گردشگری فرهنگی و معرفی مقاصد طبیعت گردی برگزار می شود حمام چهار فصل اراک یکی از مکان هایی بود که در قالب این طرح مورد معرفی قرار گرفت
بازدید از حمام تاریخی چهار فصل اراک

 

 

مجتبی غلامی معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی گفت: شانزدهمین دوره طرح ملی اردوهای طرح ملی ایران مرز پرگهر توسط مرکز گردشگری جهاد دانشگاهی استان مرکزی برگزار گردید. با توجه به شرایط کرونایی در کشور و عدم برگزاری اردوها بصورت حضوری، امسال این طرح در قالب تولید محتوا، فیلم وعکس در جهت معرفی نظام مند مقاصد فناورانه، تاریخی و طبیعی طرح های ملی ایران مرز پرگهر برگزار گردید.

وی افزود:رویکرد های اصلی این طرح، تولید محتوا برای معرفی اماکن و مجموعه های علمی، صنعتی و فناورانه،تولید محتوا برای معرفی مقاصد گردشگری فرهنگی و تولید محتوا برای معرفی مقاصد طبیعت گردی می باشد.

ایشان از  اهداف دیگر این طرح آشنایی دانشجویان و نخبگان دانشگاهی با مواریث فرهنگی، تمدنی و فناوری و پروژه های ملی در سطح کشور با هدف شناخت جاذبه های گردشگری و توانمندی های ایران اسلامی را بیان کردند 

معاون فرهنگی واحد در ادامه افزود: دومین اردوی این طرح روز شنبه20 دی ماه با، بازدید و معرفی موزه حمام چهار فصل اراک برگزار گردید.


نظر شما :