جهاد دانشگاهی استان مرکزی

تفاهم نامه پیشران گیاهان دارویی شهرستان خمین با ستفای استان مرکزی منعقد شد

به منظور اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی، تفاهم نامه مشترک مدیر ستفا مرکزی با پیشران گیاهان دارویی در شهرستان خمین منعقد شد.
در راستای اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی، تفاهم نامه مشترک بین ستفا مرکزی با پیشران گیاهان دارویی در شهرستان خمین امضا شد. طرح مشاغل خانگی از طرح‌ های حمایتی حوزه اشتغال است که با کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاددانشگاهی به عنوان نهاد توسعه‌ای در سال جاری اجرا می ‌شود. براساس این تفاهم نامه علاقمندان به گیاهان دارویی می توانند از مزایا و امکانات طرح بهره مند شوند
تفاهم نامه پیشران گیاهان دارویی شهرستان خمین با ستفای استان مرکزی منعقد شد

 

به منظور اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی، تفاهم نامه مشترک  ستفا در استان  مرکزی با پیشران گیاهان دارویی در شهرستان خمین منعقد شد.

 بر اساس این گزارش؛ فاطمه غنی پور مدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان مرکزی گفت: این طرح ملی از طرح‌ های حمایتی حوزه اشتغال است که با کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاددانشگاهی به عنوان نهاد توسعه‌ای در سال جاری اجرا می ‌شود.

وی هدف از اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی را رونق و توسعه اشتغال پایدار بیان کرد و گفت: اجرای این طرح فرصت مناسبی را برای متقاضیان راه اندازی کسب و کارهای خانگی در استان فراهم می نماید.

شایان ذکر است؛ استان مرکزی به دلیل قرار گرفتن در زاویه برخورد ۲ رشته کوه البرز و زاگرس دارای شرایط آب و هوایی متنوعی است و این مهم، موجب رشد انواع گونه‌های گیاهان دارویی در مناطق مختلف استان از جمله شهرستان خمین شده‌ است


نظر شما :