امضای تفاهم نامه همکاری آزمایشگاه جامع جهاددانشگاهی استان مرکزی و بیمارستان سینا اراک

۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۰:۱۵ کد : ۴۳۱۹۴ معاونت پژوهشی تاپ خبر
تفاهم نامه همکاری مشترک آزمایشگاه جامع جهاددانشگاهی استان مرکزی و بیمارستان سینا اراک در خصوص اجرای پایش آلاینده های زیست محیطی به امضای دو طرف رسید.
امضای تفاهم نامه همکاری آزمایشگاه جامع جهاددانشگاهی استان مرکزی و بیمارستان سینا اراک

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی؛ تفاهم نامه همکاری پژوهشی آزمایشگاه جامع جهاددانشگاهی استان مرکزی و بیمارستان سینا اراک به مدت یکسال به امضای طرفین رسید.

این تفاهم نامه در خصوص اجرای پایش آلاینده های زیست محیطی طبق موضوع بند الف ماده 61 قانون برنامه چهارم توسعه در قالب طرح خوداظهاری مطابق با الزامات سازمان حفاظت محیط زیست ایران امضا شد. اجرای این طرح شامل صحه گذاری بی خطرسازی پسماندها و سنجش آلاینده های پساب خروجی بیمارستان سینا شهرستان اراک می باشد.

همچنین زمان انجام سنجش های زیست محیطی بر اساس بند 6-3 دستورالعمل طرح خوداظهاری سازمان حفاظت محیط زیست به صورت سرزده و مطابق با استانداردهای تعیین شده از سوی سازمان حفات محیط زیست انجام خواهد شد. دفعات انجام پایش مطابق با ضوابط اعلام شده از سوی سازمان حفات محیط زیست قابل تغییر می باشد.

انجام کلیه آزمایشات مطابق تفاهم نامه با توجه به استانداردهای موردز نیاز، تهیه تجهیزات مورد نیاز دارای گواهینامه کالیبراسیون، اعزام کارشناس با صلاحیت برای انجام موضوع تفاهم نامه، مسئولیت صحت کلیه نتایج آزمایشگاه توسط پیمانکار و الزام به رعایت موارد ایمنی و حفاظت فردی پیمانکار در طول دوره حضور در بیمارستان سینا از تعهدات پیمانکار می باشد.

گفتنی است؛ ایجاد تمهیدات لازم جهت نمونه برداری ها طبق استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران، معرفی کارشناسان ایمنی و بهداشت محیط کار(HSE) به عنوان ناظر و هماهنگ کننده امور و ... از تعهدات کارفرمای این تفاهم نامه است.

کلید واژه ها: محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست تفاهم نامه


نظر شما :