ارائه مقاله علمی عضو جهاددانشگاهی استان مرکزی در کنفرانس بین المللی دانش و فناوری علوم تربیتی

۲۵ خرداد ۱۴۰۱ | ۰۷:۲۲ کد : ۴۴۹۷۶ معاونت پژوهشی تاپ خبر
مقاله مسئول فنی مرکز مشاوره جهاددانشگاهی استان مرکزی با عنوان "عوامل تاثیرگذار بر رضایت مندی زناشویی در شهر اراک" در هشتمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران ارائه شد.
ارائه مقاله علمی عضو جهاددانشگاهی استان مرکزی در کنفرانس بین المللی دانش و فناوری علوم تربیتی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی؛ مقاله مهتاب آسترکی مسئول فنی مرکز مشاوره جهاددانشگاهی استان مرکزی با عنوان "عوامل تاثیرگذار بر رضایت مندی زناشویی در شهر اراک" در هشتمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران ارائه شد.

یکی از هنجارهای اخلاقی مهم در جامعه تعادل روابط زناشویی بر اساس پایه های علم روانشناسی است. هدف از این پژوهش بررسی عوامل تاثیرگذار بر میزان رضایت مندی زناشویی شهر اراک بود. این تحقیق طی یک سال(۱۳۹۹) و از ۱۳۵ متقاضی طلاق و ۵۲۰ نفر متاهل از جمعیت عادی و غیرمتقاضی طلاق که به مرکز مشاوره روانشناسی جهاددانشگاهی شهر اراک مراجعه نموده بودند، انجام شد.

نتایج تحقیق با استفاده از پرسشنامه رضایت مندی زناشویی که دارای چهار مقیاس جاذبه، تفاهم، نگرش و سرمایه گذاری است، بررسی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که سالهای تاهل و سطح تحصیلات، میانگین سن ازدواج و تعداد فرزندان در گروه متقاضی طلاق کمتر بود. در یک تحلیل چند متغیری مهمترین زمینه های ارتباطی مرتبط با رضایت مندی زناشویی سرمایه گذاری، نگارش و تفاهم گزارش گردید.

بنابراین رضایت مندی زناشویی در کسانی که در هنگام ازدواج دارای میزان تحصیلات و سن بالاتری بودند، بیشتر گزارش گردید. رضایت مندی در زوج هایی بیشتر بود که بین آنها احترام حکمفرما بوده، دارای مهارت ارتباطی و تفاهم بیشتری با یکدیگر هستند. هم چنین جاذبه به تنهایی کمتر از سرمایه گذاری، نگرش مثبت و تفاهم در رضایت مندی زنا شویی تاثیرگذار بود.

کلید واژه ها: رضایت مندی تفاهم


نظر شما :