امضای تفاهم نامه همکاری مشترک جهاددانشگاهی استان مرکزی و پژوهشگاه ابن سینا

۱۱ تیر ۱۴۰۱ | ۰۷:۲۹ کد : ۴۵۴۳۰ معاونت پژوهشی تاپ خبر
تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی استان مرکزی و پژوهشگاه ابن سینا در زمینه انجام همکاری مشترک آموزشی، درمانی و پژوهشی منعقد شد.
امضای تفاهم نامه همکاری مشترک جهاددانشگاهی استان مرکزی و پژوهشگاه ابن سینا

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی؛ تفاهم نامه همکاری مشترک دکتر علی اصغر غفاری زاده رئیس جهاددانشگاهی استان و دکتر محمدرضا صادقی رئیس پژوهشگاه ابن سینا در خصوص انجام همکاری در زمینه های آموزشی، درمانی و پژوهشی به مدت 3 سال به امضای طرفین رسید.

برنامه ریزی و زمینه یابی همکاری های مشترک در ارتباط با موضوع تفاهم نامه، تنظیم و تدوین برنامه های آموزشی جهت ارتقاء سطح کیفی و توانمندی متخصصین حاضر در مرکز درمان ناباروری طرف مقابل، اجرای برنامه‌های آموزشی مطابق برنامه تدوین شده و آموزش متخصصین معرفی شده از سوی واحد در فازهای آموزش تئوریک، آموزش های کارگاهی و پراتیک و نیز آموزش های در عرصه، تنظیم برنامه همکاری های درمانی و پشتیبانی از سرویس های خدمات جراحی جهت بیماران ارجاعی از کلینیک آندومتریوز واحد از تعهدات پژوهشگاه ابن سینا می باشد.

 پذیرش بیماران اعزامی از سوی واحد به صورت ویژه و حتی الامکان خارج از نوبت و اجرای برنامه های آموزشی ویژه متخصصین واحد با حضور و حمایت متخصصین پژوهشگاه، اختصاص مبلغ ۱۰ درصد از صورتحساب پرداختی بیماران به غیر از حق العمل متخصصین و داروهای مصرفی به واحد به عنوان سهم واحد از اجرای برنامه های مشترک درمانی و تنظیم برنامه های پژوهشی و زمینه سازی طرح های تحقیقاتی مشترک جهت همکاری های تحقیقاتی بین دو سازمان از دیگر تعهدات پژوهگاه ابن سینا می باشد.

همچنین تاسیس کلینیک آندومتریوز با پروتکل ها و دستورالعمل های اعلامی از سوی پژوهشگاه، ثبت نام بیماران و اجرای برنامه های درمانی در کلینیک آندومتریوز برابر برنامه های پژوهشگاه، اعزام نیروهای متخصص مورد توافق جهت گذراندن دوره آموزشی و شرکت در برنامه های آموزشی پژوهشگاه برابر برنامه تنظیمی، برقراری دسترسی به نرم‌افزار کلینیک آندومتریوز و ارائه گزارش روزانه از بیماران و شرح حال کوتاه بالینی از هر یک جهت اشراف و استحضار پژوهشگاه، معرفی کلیه کیس های جراحی جهت انجام درمان های جراحی در مرکز ناباروری ابن سینا و تحت نظارت جراحان پژوهشگاه، همکاری در تدوین و اجرای برنامه های پژوهشی و اجرای طرح های مشترک  و  تامین هزینه های احتمالی آموزش که از سوی پژوهشگاه جهت دوره های مختلف ویژه متخصصین معرفی شده اعلام می گردد از تعهدات جهاددانشگاهی استان می باشد.

کلید واژه ها: پژوهشگاه متخصصین آموزشی همکاری


نظر شما :