معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در نشست با رئیس مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک:

دانشگاه ها نقش تعیین کننده ای در پیشبرد اجرای سند تحول مردمی بر عهده دارند

۰۵ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۰:۳۱ کد : ۴۶۸۴۶ معاونت آموزشی تاپ خبر
دکتر حسینی اظهارکرد: با توجه به تاکید رئیس محترم جمهور در اجرای سند تحول مردمی به منظور استقرار حداکثری عدالت در جامعه و رضایت خاطر ملت عزیز ایران، دانشگاه ها در سطح کشور می توانند نقش تعیین کننده ای در تسهیل و پیشبرد اجرای سند در استان ها داشته باشند.
دانشگاه ها نقش تعیین کننده ای در پیشبرد اجرای سند تحول مردمی بر عهده دارند

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی؛ دکتر حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در نشست با رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی اراک، همت و تلاش دانشگاه ها را در اجرای سند تحول دولت مردمی برای پیشرفت ایران بر پایه عدالت محوری، مردم پایه ای، دانش بنیانی و خانواده مداری در سطح استان ها را آغازی بر تعامل گسترده و هم افزایی جامعه نخبگانی در اجرای سند دانست.

استقرار حداکثری عدالت در جامعه

وی اظهارکرد: با توجه به تاکید رئیس محترم جمهور در اجرای سند به منظور استقرار حداکثری عدالت در جامعه و رضایت خاطر ملت عزیز ایران، دانشگاه ها در سطح کشور می توانند نقش تعیین کننده ای در تسهیل و پیشبرد اجرای سند در استان ها داشته باشند.

 حسینی اضافه کرد: اگر چه در سند وزرا و مسئولان دستگاه ها تکالیفی بر عهده دارند، اما بدان معنا نیست که سایر دستگاه ها همکاری و ارتباطی با سند نداشته باشند. بی تردید تعامل سازنده و همکاری گسترده برای اجرای سند می تواند برای پیشبرد امور مفید و موثر است.

وی آموزش های مهارتی علمی کاربردی را پشتوانه تربیت نیروی مهارتی مورد نیاز جامعه دانست و گفت: در مجموعه دولت نیز معاونت امور مجلس در اجرای سند آماده تعامل و دریافت نظرات زیر نظام مهارتی آموزش عالی کشور در سطح استان ها در زمینه اجرای سند تحول دولت مردمی است.

نقش مهم مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک بعنوان محور اصلی تعامل اجرای سند در بخش آموزش عالی استان

دکتر وجیه اله پارسا رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک نیز در این نشست، اظهارکرد: معتقدیم این مرکز می تواند بعنوان محور اصلی تعامل و هماهنگی اجرای سند در بخش آموزش عالی استان نقش مهم و موثری داشته باشد.

کلید واژه ها: سند استان آموزش عالی تعامل جامعه


نظر شما :