تصویر | آغاز فعالیت کلینیک اندومتریوز جهاددانشگاهی استان مرکزی

۲۲ آبان ۱۴۰۱ | ۱۳:۲۵ کد : ۵۰۵۶۹ معاونت پژوهشی تاپ خبر
فعالیت کلینیک اندومتریوز با حضور متخصصان پژوهشکده ابن سینا تهران در مجتمع درمانی جهاددانشگاهی استان مرکزی آغاز شد.
تصویر | آغاز فعالیت کلینیک اندومتریوز جهاددانشگاهی استان مرکزی


نظر شما :