چاپ کتاب "توسعه میان افزا: مفاهیم و شاخص ها"

۰۷ اسفند ۱۳۹۷ | ۰۹:۰۲ کد : ۵۵۸۵ معاونت پژوهشی
کتاب "توسعه میان افزا: مفاهیم و شاخص ها"، در راستای معرفی این نوع توسعه و آشنا نمودن مخاطبان تخصصی با مفاهیم مرتبط با آن، به استخراج شاخص های سنجش ظرفیت توسعه میان افزا در بافت های شهری پرداخته است.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی ، کتاب "توسعه میان افزار: مفاهیم و شاخص ها " توسط انتشارات جهاد دانشگاهی استان مرکزی چاپ گردید.

نجمه سادات مصطفوی مدیر گروه پژوهش کالبد شهر در خصوص چاپ کتاب"توسعه میان افزا: مفاهیم و شاخص ها" اظهار کرد:در حال حاضر ساماندهی فرایند توسعه شهری یکی از مهمترین مسائلی است که برنامه‌ریزان و مدیران شهری با آن دست به گریبانند. تاکنون راهکارهای متعددی در جهت رفع معضلات ناشی از رشد بی‌رویه و پراکنده شهرها اتخاذ شده است. رشد هوشمند شهری از جمله رویکردهای نوین در این زمره می‌باشد که تاکید اصلی آن بر استفاده از پتانسیل‌های درونی بوده و توسعه میان‌افزا را به عنوان الگوی اصلی رشد خود پیشنهاد می‌دهد.

وی در ادامه تصریح کرد:کتاب "توسعه میان افزا: مفاهیم و شاخص ها"، در راستای معرفی این نوع توسعه و آشنا نمودن مخاطبان تخصصی با مفاهیم مرتبط با آن، به استخراج شاخص های سنجش ظرفیت توسعه میان افزا در بافت های شهری پرداخته است.

کتاب حاضر توسط سرکار خانم نجمه سادات مصطفوی، مدیر گروه پژوهشی توسعه کالبدی شهر تدوین شده است و حاصل تحقیقات انجام شده در طرح پژوهشی تدوین شاخص های سنجش ظرفیت توسعه کالبدی میان افزا، مطالعه موردی: هسته 18 شهر اراک (کوی رودکی) به سفارش دفتر تخصصی علوم انسانی، اجتماعی و هنر جهاد دانشگاهی کشور می باشد. شایان ذکر است که این کتاب توسط انتشارات جهاد دانشگاهی استان مرکزی به چاپ رسیده است.

کلید واژه ها: توسعه میان افزا انتشارات جهاد دانشگاهی استان مرکزی


نظر شما :