طی حکمی از سوی دکتر مسلمی‌نائینی انجام شد؛

عضویت رئیس مرکز آموزش علمی‌کاربردی جهاددانشگاهی اراک در شورای موسسه علمی‌کاربردی

۲۳ خرداد ۱۴۰۲ | ۰۷:۰۱ کد : ۵۸۱۳۱ معاونت آموزشی تاپ خبر
رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک در شورای موسسه علمی کاربردی منصوب شد.
عضویت رئیس مرکز آموزش علمی‌کاربردی جهاددانشگاهی اراک در شورای موسسه علمی‌کاربردی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی؛ طی حکمی از سوی دکتر حسن مسلمی نائینی رئیس هیات امنا و رئیس جهاددانشگاهی، دکتر وجیه اله پارسا رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک به عضویت شورای موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است:

احتراما به استناد بندهای(4 و 5 ماده 10) اساسنامه موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی به موجب این حکم به عضویت در شورای موسسه آموزش عالی علمی کاربردی  جهاددانشگاهی منصوب می شوید.

امید دارد با توجه به اهمیت کار شورا با دقت نظر در اجرای کامل وظایف محوله اساسنامه موسسه موفق وموید باشید.

کلید واژه ها: علمی کاربردی جهاددانشگاهی موسسه


نظر شما :