معاون فناوری پارک ملی فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی تاکیدکرد:

اهتمام ویژه به حوزه صنایع هنری و خلاق در کشور/رونق‌بخشی فناوری‌های نرم در استان مرکزی

دکتر ابراهیم نبیونی اظهارکرد: مساله ای که امروز از آن رنج می‌بریم رکود صنایع هنری و خلاق در کشور است که لازم است با اهتمام خاصی نسبت به حوزه صنایع‌دستی و فرهنگی و خلاق بپردازیم.
اهتمام ویژه به حوزه صنایع هنری و خلاق در کشور/رونق‌بخشی فناوری‌های نرم در استان مرکزی

به گزارش روابط‌ عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی دکتر ابراهیم نبیونی معاون فناوری پارک ملی فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی در جریان سفر به استان مرکزی و نشست با روسای جهاددانشگاهی و پارک علم و فناوری استان که با هدف افزایش هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در این دو سازمان برای ایجاد همکاری‌های بیشتر در خصوص فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی برگزار شد، گفت: مساله ای که امروز از آن رنج می‌بریم رکود صنایع هنری و خلاق در کشور است که لازم است با اهتمام خاصی نسبت به حوزه صنایع‌دستی و فرهنگی و خلاق بپردازیم.

وی اظهارامیداوری کرد؛ با همکاری‌های دوسویه با پارک علم فناوری استان مرکزی بتوانیم رکود در این حوزه در استان را به رونق در این حوزه تبدیل کنیم.

توسعه کارآفرینی فرهنگی و فناوری‌های نرم مبتنی بر دستاوردهای علمی و پژوهشی

محسن مرادی رئیس جهاددانشگاهی استان مرکزی نیز در ادامه، اظهارکرد: با توجه‌ به زیرساخت‌ها و پتانسیل جهاددانشگاهی در ارتقا و توسعه کارآفرینی فرهنگی و فناوری‌های نرم مبتنی بر دستاوردهای علمی و پژوهشی و تجربه‌های علمی، در آینده‌ای نزدیک شاهد پیشرفت محصولات و خدمات خلاق فرهنگی، رسانه‌ای و فناوری‌های نرم در سطح استان خواهیم بود.

وی اضافه کرد: مجموعه جهاددانشگاهی استان مرکزی در پنج حوزه پژوهش و فناوری، آموزش، فرهنگی، مرکز رشد و دفتر تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان در حال فعالیت است.

بازارهای جهان منتظر ارائه محصولات فرهنگی ما هستند

محمدعلی داستان رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی در ادامه، گفت: ایده‌های فرهنگی می‌توانند به‌راحتی به محصول تبدیل شوند، چراکه در دنیا نیز صنایع فرهنگی مزیت اقتصادی دارد و بازارهای جهان منتظر ارائه محصولات فرهنگی ما هستند.

وی یادآور شد: دغدغه ما این است که بتوانیم در استان در کنار کارهای بزرگی که شرکت‌های دانش‌بنیان و هسته‌های فناور استان انجام می‌دهند، به صنایع فرهنگی نیز بپردازیم

این مقام مسوول در پایان خاطرنشان کرد: توسعه همکاری‌ها میان پارک علم و فناوری استان و پارک علم فناوری و فناوری جهاددانشگاهی می‌تواند نویدبخش رشد بیش‌تر شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان در حوزه فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی باشیم.


نظر شما :