تشکیل کمیته اجرایی افتتاح "پردیس پارک علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی" در جهاددانشگاهی استان مرکزی

کمیته اجرایی افتتاح "پردیس پارک علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی" در جهاددانشگاهی استان مرکزی تشکیل شد.
تشکیل کمیته اجرایی افتتاح "پردیس پارک علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی" در جهاددانشگاهی استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی؛ پیرو تفاهم نامه 3 جانبه پارک ملی علوم فناوری و صنایع فرهنگی، جهاددانشگاهی استان و پارک علم و فناوری استان مرکزی، پردیس پارک علوم، فناوری های نرم و صنایع فرهنگی در جهاددانشگاهی استان مرکزی راه اندازی خواهد شد.

بر همین اساس کمیته اجرایی افتتاح پارک علوم و فناوری های نرم با حضور محمدرضا آقاجانی مسوول امور توسعه نوآوری و کارآفرینی پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی تشکیل شد و در این جلسه چگونگی آماده‌سازی محل افتتاح پارک و برگزاری مراسم افتتاحیه مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین با توجه به اهمیت موضوع و تاکید استاندار مرکزی و امضا کنندگان تفاهم نامه، پردیس پارک علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی در ایام الله دهه فجر در جهاددانشگاهی استان مرکزی افتتاح خواهد شد.

محل افتتاح این پارک اخیرا توسط نبیونی معاون فناوری پارک ملی فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی مورد بازدید و جلساتی با رییس و معاونان جهاددانشگاهی استان برگزار شد.

گفتنی است؛ مسوولیت اجرایی پیگیری پردیس پارک علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی" در جهاددانشگاهی استان مرکزی بر عهده مهدی علی‌سلیمان از پرسنل این واحد سازمانی است.

کلید واژه ها: پردیس پارک علوم فناوری


نظر شما :