تصویر | جدول زمان‌بندی انتخاب واحد نیمسال دوم در مرکز علمی‌کاربردی جهاددانشگاهی اراک

۱۷ بهمن ۱۴۰۲ | ۰۸:۰۵ کد : ۶۸۳۱۱ معاونت آموزشی تاپ خبر
جدول زمان‌بندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۲ در مرکز آموزش علمی‌کاربردی جهاددانشگاهی اراک اعلام شد.
تصویر | جدول زمان‌بندی انتخاب واحد نیمسال دوم در مرکز علمی‌کاربردی جهاددانشگاهی اراک


نظر شما :