فیلم | عزت ما امروز بر هر چیزی ارجحیت دارد

۰۶ تیر ۱۴۰۳ | ۰۹:۳۹ کد : ۷۲۹۴۰ اخبار عمومی تاپ خبر
عزت ما امروز بر هر چیزی ارجحیت دارد. استقلال یک بُعد فقط جغرافیایی نیست که یک جایی از کشور اگر خدشه بر آن وارد شد رگ گردن ما بیرون بزند. استقلال در فرهنگ در مسئله دینی و در موضوعات اقتصادی ماست. به تمامیت‌ها برمی‌گردد؛ به این دلیل مقام معظم رهبری بر فرهنگ مراقبت می‌کنند؛ بر موضوعات سیاسی مراقبت می‌کنند؛ بر موضوعات اقتصادی مراقبت می‌کنند که استقلال این کشور در همه ابعاد کامل و جامع باقی بماند؛ آن‌وقت عزت حقیقی حاصل می‌شود.[شهید سردار حاج قاسم سلیمانی]
فیلم | عزت ما امروز بر هر چیزی ارجحیت دارد

نظر شما :