چاپ مقاله پژوهشگر جهاد دانشگاهی استان مرکزی در مجله Ecological Indicators

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۰:۲۱ کد : ۷۵۱۰ معاونت پژوهشی
کیمیا ملکی پژوهشگر گروه پژوهشی توسعه کالبدی شهر ، جهاد دانشگاهی استان مرکزی موفق به چاپ مقاله‌ای در مجله معتبر Ecological Indicators شد.
چاپ مقاله پژوهشگر جهاد دانشگاهی استان مرکزی در مجله Ecological Indicators

 به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی ، کیمیا ملکی موفق به چاپ مقاله‌ای با عنوان "GIS and multi-criteria decision-making analysis assessment of land suitability for rapeseed farming in calcareous soils of semi-arid regions"   در مجله Ecological Indicators شد.

در این مقاله با استفاده ازتحلیل فضایی در محیط GIS  و بکارگیری مدل تصمیم گیری چند معیاره به ارزیابی و طبقه بندی اراضی برای کشت در خاک های آهکی مناطق نیمه خشک پرداخته شده است. همچنین این مقاله در سایت های sciencedirect و journals.elsevier نمایه شده است.

شایان ذکر است این مجله دارای IF : 3.983  و شاخص Q1 می باشد.


نظر شما :