اجرای طرح پژوهشی ارزیابی و بازنگری طرح جامع گردشگری شهرستان های محلات، شازند، خمین و دلیجان

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۵:۰۰ کد : ۷۵۵۷ معاونت پژوهشی
قرارداد طرح پژوهشی "  ارزیابی و بازنگری طرح جامع گردشگری شهرستانهای محلات، شازند، خمین ودلیجان" فی ما بین جهاد دانشگاهی استان مرکزی و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی منعقد گردید.
اجرای طرح پژوهشی ارزیابی و بازنگری طرح جامع گردشگری شهرستان های محلات، شازند، خمین و دلیجان

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی ، مصطفوی مدیر گروه پژوهشی توسعه کالبدی شهر جهاد دانشگاهی استان مرکزی در گفت و گو با روابط عمومی عنوان کرد : قرارداد طرح پژوهشی ارزیابی و بازنگری طرح جامع گردشگری شهرستانهای محلات، شازند، خمین ودلیجان" فی ما بین جهاد دانشگاهی استان مرکزی و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی منعقد گردید.

مصطفوی ضمن بیان این موضوع که این طرح توسط گروه پژوهشی "توسعه کالبدی شهر" معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی استان مرکزی در مدت 10 ماه انجام خواهد شد، افزود : ترسیم چشم انداز وضعیت مطلوب گردشگری محدوده مورد بررسی، شناخت و بررسی محدوده مورد مطالعه در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، محیطی و کالبدی- زیرساختی، شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای اجتماعی، اقتصادی، محیطی و کالبدی- زیرساختی در سطح شهرستان، تدوین اهداف کمی و کیفی ارتقای ظرفیت گردشگری در هر یک از شهرستان های مورد بررسی، تدوین راهبردهای ارتقای ظرفیت گردشگری در هر یک از شهرستان های مورد بررسی از اهداف این طرح می باشد.


نظر شما :