انتصاب عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی استان مرکزی به عنوان "عضو شاخه تخصصی جامعه شناسی"

۰۶ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۳:۲۰ کد : ۹۹۳۶ معاونت پژوهشی
انتصاب عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی استان مرکزی به عنوان "عضو شاخه تخصصی جامعه شناسی"

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی، در حکمی از سوی دکتر پورعابدی معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی ، مهدی مبارکی از اعضای هیات علمی گروه توسعه اجتماعی جهاد دانشگاهی استان مرکزی به عنوان "عضو شاخه تخصصی جامعه شناسی " جهاد دانشگاهی منصوب گردید.

در این بخشی از این حکم آمده است :نظر به سوابق ارزشمند ، صلاحیت علمی و تخصص جنابعالی و بنا به پیشنهاد مدیرکل محترم دفتر تخصصی علوم انسانی ، اجتماعی و هنر به موجب این حکم به مدت 2 سال به عنوان عضو شاخه تخصصی جامعه شناسی منصوب می شوید.


نظر شما :