مطالب مرتبط با کلید واژه

فرهنگ عمومی کشور


نشست"اثرگذاری دانشجو در جامعه از نگاه دانشجوی امروز و گذشته" با رویکرد فرهنگ و فضای مجازی
به همت مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک برگزار شد؛

نشست"اثرگذاری دانشجو در جامعه از نگاه دانشجوی امروز و گذشته" با رویکرد فرهنگ و فضای مجازی

همزمان با روز دانشجو نشست "اثرگذاری دانشجو در جامعه از نگاه دانشجوی امروز و گذشته با رویکرد فرهنگ و فضای مجازی" به همت مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی اراک برگزار شد.

ادامه مطلب