مطالب مرتبط با کلید واژه

انسان


آتش به اختیار بودن و ایجاد فضای گفت‌وگو هنوز در بین دانشجویان زنده است
عضو هیأت داوران مسابقات ملی مناظره دانشجویی در استان مرکزی:

آتش به اختیار بودن و ایجاد فضای گفت‌وگو هنوز در بین دانشجویان زنده است

الحسینی حضور دانشجویان در مسابقات ملی مناظره دانشجویی را بارقه امیدی برای باور به این مسئله دانست که در نظام آموزشی ما هنوز تعلیم و تربیت و آتش به اختیار بودن دانشجویان و ایجاد فضای گفت و گو و کنشگری و خلق معنا هنوز زنده است و می تواند برای ادامه راه به برگزارکنندگان مسابقات کمک کند.

ادامه مطلب