مطالب مرتبط با کلید واژه

تشخیص زودهنگام سرطان پستان


معرفی یک مدل تشخیصی بالقوه برای تشخیص زود هنگام سرطان پستان
در جدیدترین یافته‌های پژوهشگران پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی اعلام شد؛

معرفی یک مدل تشخیصی بالقوه برای تشخیص زود هنگام سرطان پستان

پژوهشگران پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی و دانشگاه شهید بهشتی در یک پژوهش، مدل تشخیصی بالقوه‌ای را برای تشخیص زودهنگام سرطان پستان معرفی کرده‌اند.

ادامه مطلب