مطالب مرتبط با کلید واژه

مدیریت منابع جهاددانشگاهی


لازمه تداوم درخشش جهاددانشگاهی تعامل هم‌افزا با نهادهای حاکمیتی و دولت است
معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی:

لازمه تداوم درخشش جهاددانشگاهی تعامل هم‌افزا با نهادهای حاکمیتی و دولت است

دکتر آقاسیدی گفت: لازمه تداوم درخشش جهاددانشگاهی در گام دوم انقلاب اسلامی، تعامل هم‌افزا با محیط، مجلس، نهادهای حاکمیتی و دولت است.

ادامه مطلب
ساختار جهاددانشگاهی نباید جغرافیامحور باشد/تضمین معیشت و سلامت اعضا از راهبردهای اساسی در حوزه سرمایه انسانی است
معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی تاکیدکرد:

ساختار جهاددانشگاهی نباید جغرافیامحور باشد/تضمین معیشت و سلامت اعضا از راهبردهای اساسی در حوزه سرمایه انسانی است

دکتر آقاسیدی گفت: ساختار جهاددانشگاهی نباید جغرافیامحور باشد. نهادی هستیم که مبتنی بر مسایل کشور باید فعالیت و انعطاف داشته باشیم. در حوزه سازماندهی و ساختار تشکیلات، باید ضمن حفظ اصالت جهاددانشگاهی، نظام و ساختار مبتنی بر فرآیند را بازآفرینی کنیم.

ادامه مطلب