مطالب مرتبط با کلید واژه

توسعه اجتماعی


موفقیت جهاددانشگاهی جهت انجام کارهای بر زمین مانده انقلاب/ توسعه خدمات این نهاد نیازمند حمایت ارکان نظام است
معاون استاندار مرکزی در بازدید جهاددانشگاهی تاکیدکرد:

موفقیت جهاددانشگاهی جهت انجام کارهای بر زمین مانده انقلاب/ توسعه خدمات این نهاد نیازمند حمایت ارکان نظام است

نظری با تاکید بر اینکه جهاددانشگاهی جهت انجام کارهای بر زمین مانده انقلاب موفق عمل کرده است، اظهارکرد: توسعه خدمات جهاددانشگاهی نیازمند حمایت واقعی همه ارکان نظام است. البته لازم است در حوزه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی خدمات این مجموعه اهتمام جدی داشت تا مردم با اطلاع از خدماتی که این نهاد ارائه می‌دهد از خدمات لازم بهره‌مند شوند.

ادامه مطلب